Futurement

Föreläsningar


FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS, & SAMARBETEN

DESIGNAS EFTER DINA SPECIFIKA BEHOV.

Var hämtar du din kunskap för att öka din framtidan lönsamhet?

Forsking från det amerikanska teknikniversitetet MIT klargör att organisationer och företag som har en god framtidskunskap visar en 38% högre omsättningstillväxt, 34% högre avkastning på eget kapital samt 32% högre marknadsandel jämför med bolag som saknar förmågan och insikten om hur att hantera framtiden.

#läromlärnyttlärrätt

contact2.jpg

En ny värld växer fram:

 • Uppkoppling, Utbildning och kommunikationen förändrar allt.

 • Linjär och Exponential utveckling tillsammasn med lokalt och globalt tänkande.

 • Disruptiva affärsmodeller

 • Big data, 5G, AI (artificiell intelligence), 3- och 4D-printing, blockchain, robotisering, nanoteknik, IoE & Narrowband Technologier, Cirkulär Ekonomi

 • Singulariteten tillsammans med Quantumdatorerna är nära

mats föreläsning1.jpg

Förändrar framtidens:

 • Företagande: Konkurrenter, arbetskraft och marknadsföring.

 • Arbeten: robotisering, GIG- och delningsekonomi

 • Maktbalanser: entreprenörskap, internt och externt fokus

 • Ledarskap: kunskap, kommunikation, teknik

 • Utbildning, Politik, Skola, Vård och omsorg

fm911.jpg

Problem för företag:

 • Daglig verksamhet tar all tid och energi

 • Företag och chefer saknar rätt kunskap och styr efter backspegeln och gamla framgångskoncept.

 • Rekryteringprocessen för framtidens personal?

 • Framtiden blir hot istället för oanade möjligheter

 • Stort underbyggt motstånd hos chefer, medarbetare och kunder att hela tiden förändras


 
fm logo.png
Mats skiljer sig från mängden föreläsare med unik trend- och omvärldskunskap, samt med bakgrund och mångåriga erfarenheter som investerare och företagsledare. Feedback från deltagare har aldrig varit högre!
— Roger Eriksson, CEO & Partner NORAMA
fm logo.png
 

Hur förändrar Megatrenden Digitaliseringen din branch?

Mats Rimton i samarbete med DIGITalks. 

Vad innebär den Distruptiva Tekniken för ditt företag? 

Framtidens ledarskap och trender


 
Med mycket energi och stort engagemang åskådliggör han utvecklingen, vad den innebär och vad man behöver göra för att bemöta den.
— Peter Kollert, CEO, Bejer Tech AB
Med personlig arbetserfarenhet tillsammans med Mats i ett flertal projekt, kan jag försäkra er om hans kommunikativa förmågor, målmedvetenhet, affärskunskap, entusiasm och positiva attityd.
— Mikael Anderzén, Country Manager, RIA Financial
 

Screen Shot 2018-03-21 at 14.31.21.png

Mats som föreläsare

Utvecklingen går fort och det sker på ALLA fronter. Samtidigt är den ofta väldigt komplex, och det är få, om än någon,  som hinner med att analysera och fundera över hur detta påverkar den egna verksamheten. Det är här Mats gör skillnad!

Mats har arbetat som föreläsare, konsult, investerare och arbetat med långsiktiga företags- och marknadsstrategier i över 25 år, med såväl stora som små företag, både i Sverige och internationellt. Nu delar han med sig av sin kunskap för att skapa förståelse och insikt framförallt för framtidens utveckling, utmaningar och enorma möjligheter under tesen: LÄR OM LÄR NYTT LÄR RÄTT.


 
Föredraget och Mats var verkligen inspirerande, tankeväckande och utmanade för såväl mig själv som ledningsgruppen och våra medarbetare.
— Ingrid Persson, VD Skurups Sparbank
Vi gjorde omfattande förändringar av våra marknads- och säljstrategier under ett intensivt år. Utan Mats oförtröttliga engagemang och energi hade vi aldrig lyckats.
— Leif Lindberg, VD/CEO, Torpheimergruppen AB