Futurement

Mats Rimton


mats futurement.jpg

SOM FÖRELÄSARE: Idag är han en av Sveriges nya, spännande och starkt lysande stjärnor på föreläsningshimmeln där kund efter kund vittnar om hur hans berättelser och unika kunskaper om framtiden inspirerar, paralyserar och skapar nya beteendemönster och funderingar. Mats, som är högaktuell med sina föreläsning ”The Trend is Your Friend” och “Futurenomics”, bjuder på träffsäkra sanningar som genom frustration, förtvivlan och förvåning förflytta vårt fokus från global teknik ned till en mänsklig nivå. Allt samlat under devisen: LÄR OM LÄR NYTT LÄR RÄTT.


Föreläsare-futurist-inspiratör

UTBILDNING: Efter att ha läs ekonomi i Lund, en MBA, Internationellt Management, från Uppsala Universitet, och fortsatt spännande Studier från bla Stanford University i Innovation och Entreprenörskap, och den exponentiella framtiden från Singularity University, Silicon Valley har Mats med sig en bred och internationell akademisk bakgrund och insikt i hur världens ekonomi fungerar, förändras, förfinas.


PROFESSIONELL BAKGRUND: Med mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom det internationella affärslivet kommer en djup förståelse för hur företag och dess ledningar och styrelser arbetar internt och externt. Efter att dessutom ha drivit ett antal startups, och under många år nära arbetat med unga innovatörer och kreatörer, har Mats utvecklat en speciell kunskap från den nya världens snabbt förändrade ekonomi, teknik och rörelsemönster. 


KOMMUNIKATION: Med starka kommunikativa förmågor – på scen såväl som runt mötesbordet – har han vunnit priser som årets ledare och årets stjärnskott och framgångsrikt lett team och företag till förändring och framgång. 


UNIKT VÄRDE: Med en unik erfarenhetsbank från akademisk utbildning, operativt näringsliv, och ett kreativt entreprenörskap, såväl som från styrelsearbete, föreläsningar, och djupgående arbete med en bred variation av företag i olika branscher, är Mats Rimton rätt person för ditt nästa steg mot innovation, nytänk, och spännande förändringsarbete för att bäst förstå hur att verka i den nya världens ekonomi.


futurement.png
 
 


Mats fängslar han publiken på ett fantastiskt sätt med stor inlevelse. Jag upplever honom dessutom som oerhört kunnig inom områden som är kopplat till den förändrade omvärlden, marknad och försäljning. Hans kommunikation är rak, direkt, ärlig och tydlig.
— Paul Lindau, CEO, Veritas Consultancy
Mats är en av få som klarar att hantera och förstå den dynamiska och digitaliserade världen och dessutom ge en nedkokad bild över vad som händer här och nu. Han är ett för mig ett levande beslutsunderlag.
— Dan Svanfelt, Sales Manager, Baumer Group
Mats har en fantastisk förmåga att åskådliggöra helheter, samtidigt som han har en djup insikt i detaljerna om det han talar om – oavsett om vi talar om affärsstrategi, kommunikation eller framtidsinsikter. Han är inspirerande, levande, insatt och skapar massor med positiva energier.
— Göran Lilja, CEO, Research & Management AB
Mats är ytterst engagerande och kunnig i sina framträdanden. Vad jag tycker är speciellt bra med Mats är att han har samlat på sig åtskilliga erfarenheter från ett innehållsrikt yrkesliv, som han knyter till aktuella händelser och framtiden.
— Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, Sveriges Tvätteriförbund