Futurement

Blogg

Röstassistenterna som känner dig bättre än du själv

Apples röstassistent Siri, Microsofts Cortana, Google Home och Amazons Alexa är tjänster som går att använda redan idag för att på ett smart sätt omvandla våra ord till handling i mobiler och andra digitala enheter. Idag används funktionerna mestadels till enkla utföranden som att spela en låt, författa ett meddelande eller berätta hur vädret ska bli. Men det vi ser idag är bara början och på sikt kommer vi överhuvudtaget inte behöva trycka på mobilen för att utföra något och än mindre skriva en inköpslista på något papper. Och vad skulle vara bra med det? Låt mig förklara.

 Mobilen kommer känna till dina preferenser

Under 1980-talet slog den stationära datorn igenom med full kraft och ungefär tio år senare blev Microsoft Internet Explorer webbläsarnas webbläsare. Sedan smartphonens intrång på marknaden (2007) har den spännande appar stått för världsomfattande förändringar när det kommer till informationstillgänglighet, kommunikation och vardagshjälp. Med andra ord verkar vi följa ett mönster där vi hittills vart, ungefär, tionde år följs av en förändring i sättet vi ser och samarbetar med digitala produkter. Den utvecklingen och förändringsfrekvensen kommer bli mer intensiv i takt med att utvecklingen går snabbare.

Jag förutspår efter årets SXSW, en av världens ledande Tech-konferenser där bland annat Twitter lanserades 2007, att nästa skifte kommer ledas av de röststyrda assistenterna. Nödvändigtvis tror inte jag det handlar om att assistenterna är röststyrda och att alla upplever det som smidigare än att knappa på sin mobil. Nej, snarare tvärtom. Det handlar om att assistenterna kommer med hjälp av insamlade data känna till alla mina preferenser som gör att den kan utföra alla de saker som jag vill att den skall utföra redan innan jag vet det själ. . Och därmed också gör det fortare, bättre och smidigare.

Alexa (Amazon) sköter redan idag om mitt hem på flera olika plan. Hon spelar musik från Spotify i olika rum med olika anläggningar, tänder och släcker alla våra lampor och hanterar dessutom olika inköpslistor såväl som olika möten och telefonsamtal. Är det spännande - absolut. Är et skrämmande – absolut. Är det framtiden – absolut. Det gäller bara som vanligt att våga lära om, lära nytt och lära rätt.

Ett ekosystem bestående av preferenser och data är lösningen

Redan idag har assistenterna med hjälp av artificiell intelligens, förmågan att snappa upp och lagra våra preferenser. Men det räcker inte. Det som jag tror blir nyckeln, vilket jag även lyft i tidigare artiklar, är samarbeten mellan AI, Big Data och de pyramidalt stora aktörerna som nämns i inledningen. För om alla inblandade ska tjäna på denna utveckling måste ett gemensamt ekosystem för inhämtad data av bland annat preferenser finnas. Och inte minst behöver vi fundera över vem som äger och har tillgång till all personlig data vi så frikostigt lämnar ifrån oss.

 Leder Google utvecklingen?

I januari spände Google bågen rejält när dem presenterade sin smarta assistent som ska kunna hjälpa dig genom både smarta skärmar och örat. Och nyligen lanserades en bild från Googles presentation på Twitter som bekräftar att Sverige är en av de 52 länder där assistenten kan bli verklighet innan årets slut på grund av assistentens 17 nya språk. Det betyder ett jättesteg för assistenternas språkfunktioner som tidigare varit begränsade till engelska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska, italienska och franska. Det utvidgade spektret kan vara enormt användbart för Google Assistant att ta över stafettpinnen från den idag marknadsledande (och ganska dominerande) Amazons Alexa, men än mer fördelaktigt för oss användare som skulle gynnats av ett servicekrig mellan Google och Amazon.

Ur detta perspektiv är det också intressant att fundera över hur Google nu tar upp kampen med Amazon på allvar. På frågan ”var kan jag köpa denna” om du har en Google Home får du massor med alternativ - men alternativen är inte någon gång Amazon.

Framtidens assistenter och utnyttjandet av röststyrning, Big Data samt AI är här, men är du redo att möta dem? Och vill du ge dem vad de vill ha - DIG!

00.png
Isabella RimtonComment